Kinabevakning
I takt med att tidigare fattiga länder som Kina blir rikare förändras världen. Om vi i de nordiska länderna ska kunna anpassa oss till den nya maktordningen måste vi lära oss mer om vad som händer utanför Europas och Amerikas gränser. Med denna blogg vill jag belysa Kinas politiska utveckling och vad den kan betyda för Norden.

2014 > 04

Tiotusentals arbetare anställda av det taiwanesiska företaget Yue Yuen Industrial har sedan två veckor tillbaka strejkat i staden Dongguan. Företaget anklagas för att lämna tidigare anställda i sticket genom att inte betala för deras socialförsäkringskostnader och bostadskostnader.

Måndagen den 14e april gick mer än tiotusen strejkande arbetare ut på basketplanen i ett bostadsområde i den Sydkinesiska industristaden Dongguan. Demonstranterna höll upp banderoller med texter som ”betala för sociala kostnader och bostadstillägg!” och ”Skam över Yue Yuens illegala handlande”. På eftermiddagen, då många demonstranter hade börjat ge sig av, angreps folkmassan av hundratals kravallpoliser enligt China Labour Bulletin . Åtminstone tio av de arbetare som höll plakat och banderoller greps.

Strejken sker i skuggan av att företag som Yue Yuen flyttar bort en allt större del av produktionen från den relativt rika Guangdongprovinsen i södra Kina. Fabriker omlokaliseras till fattiga provinser i det kinesiska inlandet eller till grannländer som Vietnam och Indonesien där lönerna är lägre. I samband med att produktionen flyttar försöker många företag undvika att betala friställda arbetare ersättning för övertid, pensioner och arbetsskador.

Gustav Sundqvist

Läs hela inlägget »

Det kinesiska kommunistpartiet ställer sig restriktivt till alla försök att bilda en självständig fackföreningsrörelse. Trots detta för den lilla organisationen Dagongzhe 打工者 alltjämt en självständig politisk linje, som snarare för tankarna till kommunistpartiets ursprung än till dess nuvarande politik.

Dagongzhe (migrantarbetarna) skapades år 2000 i den sydkinesiska industristaden Shenzhen. Organisationen har sedan grundandet syftat till att bistå och hjälpa arbetare, framförallt fattiga industriarbetare från den kinesiska landsbygden. I Kina finns endast en tillåten fackförening, den partistyrda jätteorganisationen ACFTU. Dagongzhe kan därför inte arbeta som en klassisk fackförening. Istället utgör organisationen en Labour NGO, en organisation som utför fackliga uppgifter men som inte har medlemmar på olika arbetsplatser. Få av Kinas Labour NGOs är dock lika radikala som Dagongzhe.

Strax före Kinas senaste arbetsmarknadslag trädde i kraft 2007 försökte många kinesiska företagare undgå att upprätta legala anställningskontrakt genom att under kort tid avskeda seniora arbetare. Under denna process lurades många av de friställda arbetarna på sin innestående lön. Dagongzhe svarade på detta genom att bistå arbetare att stämma sina tidigare chefer. Organisationens engagemang väckte dock ilska bland såväl företag som myndigheter. I november 2007 angreps organisationens främsta representant Huang Qingnan av knivbeväpnade gangstrar som troligen hade hyrts in av lokala affärsmän. Huang fick alvarliga skador och riskerar till och med att tvingas amputera bort ett av sina ben. Dagongzhe fick ytterligare problem 2008 när hyresvärden sade upp organisationens lokaler. Samtidigt kunde organisationen efter en tid arbeta vidare ostört i en annan av Shenzhens stadsdelar.

Dagongzhe finns fortfarande och har en betydligt vassare vänsterretorik än andra Labour NGOs. Bara under de senaste dagarna har organisationen publicerat inlägg på sin mikroblogg som är mycket mer samhällskritiska än vad som är vanligt i Kinas politiska debatt. Detta inlägg postades den 12 april: ”Hur kan facket i Changde utan att blinka ställa sig på fel sida och hjälpa kapitalet, trots uppmärksamhet och tryck från båda sidor!... Facket i Changde ska inte vara neutralt. Det ska stå på samma sida som oss arbetare.” 在各方监督和压力下,常德市总工会不敢这么明目张胆地站错位、帮资方的!…常德市总不应该是中立,它应该站在我们工人这一边。I ett annat meddelande postat den 11 april kommenterar organisationen en polisinsats mot en strejk med orden: ”De har blivit kapitalisternas knähundar.” 变成了资本家的走狗了!

Dagongzhe visar att en viss typ av opposition faktiskt ändå tillåts existera i Kina. Även om inte organisationen direkt utmanar kommunistpartiets maktmonopol är den öppet kritisk mot det partistyrda facket och mot lokala myndigheter. Samtidigt visar angreppen mot Dagongzhe att samhällskritik är förenat med stora risker.

Gustav Sundqvist

Läs hela inlägget »

I det kinesiska kommunistpartiet finns det fortfarande en bild av att världen är uppdelad i kapitalistiska och socialistiska system. Precis som under kalla kriget anses dessa världar både kämpa mot och samarbeta med varandra. Kina ses precis som under Mao-tiden som en ledare för världssocialismen.

Den 10 januari 2014 skrev Yu Hongjun, vice utrikesminister vid kommunistpartiets centralkommitté och ordförande för ett av Kinas främst utrikespolitiska institut, en artikel om kapitalism och socialism i partiets främsta teoretiska magasin qiushi 求实. Yu kontrasterar Kinas ”socialistiska system” mot det ”kapitalistiska systemet” som han främst symboliserade med USA. Enligt Yu är Kina fortfarande en av de främsta ledarna för världssocialismen: ”Socialism med kinesiska förtecken har gjort obestridliga historiska bedrifter. Kinas framgångar utgör tveklöst även framgångar för världssocialismen” 中国特色社会主义取得了无可否认的历史性成就。中国的成功无疑也是世界社会主义的成功.

I artikeln ger Yu en beskrivning av konkurrensen mellan socialism och kapitalism. Han anser att socialismen stod vid ett historiskt lågvattenmärke i och med Sovjetunionens sammanbrott. Trots att han anser att kapitalismen försvagats genom finanskrisen 2008 menar han att socialismen bara är marginellt starkare idag än 1990. Han pekar på att endast ett fåtal socialistiska länder fortfarande existerar samt på att ”västvärldens försök att västernisera, splittra och undergräva socialistiska länder ännu inte har upphört” 西方世界对社 会主义国家的西化、分化与演变图谋并未消除.

Samtidigt som Yu uppmanar till försiktighet inför hotet från den västerländska kapitalismen anser han att kapitalism och socialism har mycket att lära varandra. ”När vårt land introducerade kinesisk marknadsekonomi, ledde våra studier av kapitalistisk marknadsekonomi till att vi lånade in ’den osynliga handen’. De kapitalistiska staterna har använt sig av ’den statlig interventions synliga hand’, de har även implementerat ett relativt generellt välfärdssystem och så vidare, detta är i stor utsträckning ett lån från socialistiska idéer. 我们国家实行社会主义市场经济制度,借用“看不见的手”,无疑是向资本主义市场经济 学习借鉴的结果;而资本主义国家在市场经济之外增加“国家干预”这只“看得见的手”,并实行较为普遍的社会保障和福利制度等等,在很大程度上也是借鉴了社 会主义的理念。

Det är intressant att åtminstone vissa höga partimedlemmar fortfarande för fram en bild av kapitalism och socialism som i konflikt mot varandra och att Kina ses som en ledare för den senare ideologin. Det är också intressant att socialism till viss del definieras på samma sätt som i Västvärlden, som ett system med omfattande statliga interventioner och en stark välfärdsstat. Frågan är om Kina en dag kommer försöka göra allvarliga försök att återskapa en ny International.

Läs artikeln här:
http://www.qstheory.cn/hqwg/2014/201401/201401/t20140110_311452.htm

Gustav Sundqvist

Läs hela inlägget »

Jag är forskare i statskunskap vid Mälardalens högskola med kinesisk politik som mitt specialområde. Jag är övertygad om att Kina kommer spela en allt viktigare roll i framtidens värld och vill därför bidra till att öka kunskapen om landet och dess politiska system.

Kontakt:
Personlig mail: sundqvist.gustav@gmail.com

Arbetsmail: gustav.sundqvist@mdh.se
 

-