UTBILDNING
2013–2019, doktorsexamen i statskunskap
Åbo Akademi, Finland

2010–2012, masterexamen i statskunskap och internationella studier
Uppsala universitet, Sverige

2008–2010, kandidatexamen i statskunskap
Uppsala universitet, Sverige
National Taiwan University, Taiwan

2005–2008, kandidatexamen i kinesiska                                  
Uppsala universitet, Sverige 
Nankai University, Kina

ARBETSLIVSERFARENHET
2019-nuvarande
Univärsitetslektor vid Mälardalens Högskola

2012–nuvarande                              
Eget konsultföretag, skribent- och utredningsuppdrag för IF-metall, Unionen, Palmecentret och Utrikespolitiska institutet (UI)
 
2019 (juni–juli)
Uppsala universitet
Forskare med inriktning mot Kinas civilsamhälle 
 
2018 (december) 
Utrikespolitiska institutet
Forskningsassistent med inriktning på Kinas internationella investeringar
 
2017 (januari–februari) 
Utrikespolitiska institutet
Forskningsassistent med inriktning på Konfucianismens roll i Kina
2013                                                       
Prime PR, Juniorkonsult och skribent

2012
Utrikespolitiska institutet (UI)
Stipendiat

2010
Uppsala studentkår
Studiebevakare

FÖRELÄSNINGAR UTANFÖR REGULJÄR UNDERVISNING
2019.04.25, Uppsala
Föreläsning om Kinas inflytande på Europa för S-föreningen Tjänstemannaföreningen i Uppsala. 

2018.06,01, Stockholm
Föreläsning om Kinas utveckling för fackliga representanter vid Unionens konferens 'Företagens Globala Ansvar'.

2018.04.10, Åbo
Gästföreläsning om demokratisering i Kina vid Centre for East Asian Studies, University of Turku

2016.11.15, Sundsvall
Föreläsning om demokratisk diffusion i Kina för studenter i statskunskap A

2015.02.17, Stockholm
Föreläsning om konflikten mellan Kina och Japan för skolklass vid Kunskapsgymnasiet Globen

2015.01.29, Åbo
Gästföreläsning om kinesiska labour NGOs vid Centre for East Asian Studies, University of Turku

2015.01.09, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för representanter från Sandviks Unionenklubbar

2014.09.04, Märsta
Presentation av förslag till Kinastrategi inför Unionens förbundsstyrelse

2014.03.06, Skara
Föreläsning om Kinas politik och ekonomi vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs koncernstyrelsemöte

2013.11.13, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för avtalsenheten vid Unionens förbundskontor

2013.09.05, Fiskebäckskil
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs höstkonferens

2013.05.02, Åhus
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs årsmöte

KONFERENSER OCH SEMINARIER
2016.11.22–2016.11.23, Stockholm
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Stockholm

2015.11.26, Sundsval 
Deltagare vid statsvetenskapliga institutionens högre seminarium vid Mittuniversitet

2015.11.10–2015.11.11, Vasa
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Vasa

2015.06.11–2015.06.12, Uppsala
Delatagare i NACS PhD-workshop "Fieldwork in China"

2015.06.09–2015.06.11, Uppsala
Medarrangör och deltagare i NACS konferens "China in the World, the World in China"

2014.11.13, Uppsala
Medarrangör för doktorandseminarium om konflikten i sydkinesiska havet. Seminariet organiserades och finansierades av Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa

2014.10.28–2014.10.31, Shanghai
Deltagare i konferens och PhD-kurs med titeln "Sustainable City Development: Theories, methods, challenges, and experiences in China and the Nordic countries"

2014.10.15–2014.10.16, Åbo
Deltagare vid finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Åbo 

2014.09.30–2014.10.01, Uppsala
Organisatör för workshop med titeln ”Institutionell förändring och innovationer för politiskt deltagande". Workshopen finansierades med medel från “Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige”

VETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. 2019. ‘Trickle Through Democracy Studies on Democratic Diffusion in China.’ Doktorsavhandling. Åbo Akademi.
 
Sundqvist, G. 2019. ‘Mechanisms Behind Diffusion of Democracy.’ I New Perspectives on China’s Relations with the World: National, Transnational, and International, E-International Relations.
 
Sundqvist, G. 2019. ‘Diffusion of Democracy among Civil Society Actors in Guangdong Province.’ Studia Orientalia Electronica 7: 30–51. https://doi.org/10.23993/store.64139.

Sundqvist, G. 2016. 'Marxism Still Matters:The Chinese Communist Party’s Description of Foreign De­mocracies as an Ideological Strategy.' Studia Orientalia Electronica 4, 89–107, http://ojs.tsv.fi/index.php/StOrE/article/view/51455.

Sundqvist G. & O. Sundqvist. 2015. 'Asterix som myt och ideologi', I Det postsekulära klassrummet - Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp, David Carlsson & Peder Thalén (red.), Swedish Science press: Uppsala.

J. Lagerkvist & G. Sundqvist. 2013. 'Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party', Studies in Media and Communication, 1 (1): 140–149, http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121.

Sundqvist, G. 2010. 'Partiets språk', Orientaliska Studier 124 (1), 64–77.

POPULÄRVETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. 'Måste upp i värdekedjan', Internationella Studier, nr. 4, 2014.

Sundqvist, G. 'En symbolisk strävan', Internationella Studier, nr. 3, 2014.

Sundqvist, G. 'Lojal social olydnad', Internationella Studier, nr. 2, 2014.

Sundqvist, G. 'Kina, åt vänster eller höger', Internationella Studier, nr. 4, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina vid ett vägskäl', UI-bloggen, 2013.11.26, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/11/26/kina-vid-ett-vagskal.aspx.

Sundqvist, G. 'Nya aktörer i globalt maktspel', UI-bloggen, 2013.09.11, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/9/24/den-nya-auktoritara-kapitalismen.aspx.

Sundqvist, G. 'Uppror i världens verkstad', Internationella Studier, nr. 2, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina stärker banden', Internationella Studier, nr. 1, 2013.                          

Sundqvist, G. 'Fortsatt oenighet mellan Japan och Nordkorea', UI-bloggen, 2012.12.03, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2012/12/3/fortsatt-oenighet-mellan-japan-och-nordkorea.aspx.

Sundqvist, G. 'Kinas stöd blir begränsat', Internationella Studier, nr. 4, 2012.

Sundqvist, G. 'Maktens kvinnor axlar skulden i Kina', UI-bloggen, 2012.10.04, www.ui.se/blog/uibloggen/2012/10/4/maktens-kvinnor-axlar-skulden-i-kina.aspx1.

UPPSATSER
Sundqvist, G. 'Marxism, konfucianism eller modernism?'. Masteruppsats., Uppsala universitet, 2012.

Sundqvist, G. 'Skapar utlandsstudier demokratiska människor?'. Kandidatuppsats., Uppsala universitet, 2010.

ÖVRIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. 'Kinas arbetstagarrörelse', Rapport/Unionen, 2013.

Sundqvist, G. 'Civilsamhället i kina', Rapport/Olof Palmes internationella center, 2012.

Sundqvist, G. (red.). Frihet, jämlikhet, hållbarhet, Laboremus, 2012.

Utlandsvistelser och fältarbeten

2019.06.10–2018.06.30
Fältarbete i Hangzhou, Guangzhou och Hongkong. Fältarbetet skedde inom ramen för det av vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ’Local Governance Diversity in the Unitary Authoritarian State’.

2018.04.09–2018.05.25 
Gästforskare vid Centre for East Asian Studies (CEAS) vid Turku University.

2017.04.26–2017.06.08
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen och Peking. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).

2016.04.11–2016.06.09
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan och Wuhan. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).

2015.03.04–2015.06.02
Fältarbete i staden Shenzhen. Under tiden för fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).

NÄTVERK
2015–2017
Supleant i NACS (Nordic Association for China Studies) styrelse

2012-
Medlem i utrikespolitiska institutets alumninätverk

UNDERVISNING
2018–2019 (64 klocktimmar), Mänskliga rättigheter i Sverige och EU, Uppsala universitet, masternivå, 7.5 hp. 
Kursen utgör en valbar del inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter som ges av den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen har både en juridisk och en statsvetenskaplig del. Sundqvist har varit huvudansvarig för samtliga moment (föreläsningar, seminarier och examination) inom den statsvetenskapliga delen av kursen. 
 
2018 (72 klocktimmar), Metod B, Uppsala universitet, kandidatnivå, 15 hp.
Metod B utgör en obligatorisk del inom statsvetenskap B som ges av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Under kursen har Sundqvist ansvarat för seminarieverksamhet på fyra delområden (1) normativ argumentation, (2) intrusiva metoder, (3) processpårning och (4) forskningsdesign.
 
2016–2018 (80 klocktimmar), Idéer och ideologier, Åbo Akademi, kandidatnivå, 5 sp.
Delkursen idéer och ideologier utgör en valbar kurs på kandidatnivå inom ämnet statskunskap vid Åbo akademi. Examinationen på kursen har skett genom skriftliga förhör.  I rollen som huvudlärare har Sundqvist självständigt ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen.

2015–2016 (197 klocktimmar), Demokratins dilemma, Mittuniversitet, kandidatnivå, 4.5 hp. 
Delkursen demokratins dilemma utgör en obligatorisk del inom kursen statsvetenskap B vid Mittuniversitetet. I undervisningen har kursansvar ingått och Sundqvist har själv ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen. 
 
2015–2016 (197 klocktimmar), Politiskt deltagande, Mittuniversitet, kandidatnivå, 4.5 hp. 
Delkursen demokratins dilemma utgör en obligatorisk del inom kursen statsvetenskap B vid Mittuniversitetet. I undervisningen har kursansvar ingått och Sundqvist har själv ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen. 
 
2014–2017 (272 klocktimmar), Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion, masternivå, 15 hp.
Kursen utgör en obligatorisk del inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter som ges av den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen har både en juridisk, en religionsvetenskaplig och en statsvetenskaplig del. Sundqvist har under två år varit delansvarig och under två år varit huvudansvarig för samtliga moment (föreläsningar, seminarier och examination) inom den statsvetenskapliga delen av kursen. De statsvetenskapliga delarna av kursen examinerades genom uppsatsförberedande PM (7.5 hp). 
 
2013–2018 (144 klocktimmar), Politisk teori A, kandidatnivå, 6 hp, 
Politisk teori A utgör en obligatorisk del inom statsvetenskap B som ges av statsvetenskapliga institutionen vid UU. Inom ramen för kursen har Sundqvist föreläst samt varit delansvarig för tentamensrättning.

SPRÅK
Flytande i svenska, engelska och kinesiska
 

STIPENDIER TILLDELADE I KONKURRENS MED ANDRA
2018
Åbo Akademis doktorandstipendium för avhandlingens slutskede (3 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)

2017
Studentkårens resestipendium

2016
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)

2015
Åbo Akademis doktorandstipendium (11 månaders finansiering av forskning på heltid)
 
2015
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)
 
2015
Henschens stipendium
 
2014
Nybergs H S stipendium (resestipendium)
 
2014
Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige
 
2013
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)

SLUTFÖRDA KURSER PÅ DOKTORANDNIVÅ

Metod och forskningsdesign (8 poäng)

Organisatör för seminarier och workshops (8 poäng)

Media, ideologi och arbetsmarknad i Kina (20 poäng)

Deltagande i konferenser och seminarier (9 poäng)

Teaching and mentoring in theory and practice (5 ECTS)

GRANSKNINGSUPPDRAG

2019
Granskade artikeln "Democratization as Institutional Change in Hong Kong" för Asian Journal of Comparative Politics.

MEDIA
2019.07.15
Diskuterar demonstrationerna i Hongkong i P1-morgon
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7263163