UTBILDNING
2014–nuvarande, gästdoktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Uppsala, Sverige

2013–nuvarande, forskarutbildning i statskunskap
Åbo Akademi, Finland

2010–2012, Masterexamen i statskunskap och internationella studier
Uppsala universitet, Sverige

2008–2010, kandidatexamen i statskunskap
Uppsala universitet, Sverige
National Taiwan University, Taiwan

2005–2008, kandidatexamen i kinesiska                                  
Uppsala universitet, Sverige 
Nankai University, Kina

ARBETSLIVSERFARENHET
2012–nuvarande                              
Eget konsultföretag, skribent- och utredningsuppdrag för IF-metall, Unionen, Palmecentret och Utrikespolitiska institutet (UI)

2013                                                       
Prime PR, Juniorkonsult och skribent

2012
Utrikespolitiska institutet (UI)
Stipendiat

2010
Uppsala studentkår
Studiebevakare

FÖRELÄSNINGAR UTANFÖR REGULJÄR UNDERVISNING
2018.06,01, Stockholm
Föreläsning om Kinas utveckling för fackliga representanter vid Unionens konferens 'Företagens Globala Ansvar'.

2016.11.15, Sundsvall
Föreläsning om demokratisk diffusion i Kina för studenter i statskunskap A

2015.02.17, Stockholm
Föreläsning om konflikten mellan Kina och Japan för skolklass vid Kunskapsgymnasiet Globen

2015.01.29, Åbo
Gästföreläsning om kinesiska labour NGOs vid Centre for East Asian Studies, University of Turku

2015.01.09, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för representanter från Sandviks Unionenklubbar

2014.09.04, Märsta
Presentation av förslag till Kinastrategi inför Unionens förbundsstyrelse

2014.03.06, Skara
Föreläsning om Kinas politik och ekonomi vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs koncernstyrelsemöte

2013.11.13, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för avtalsenheten vid Unionens förbundskontor

2013.09.05, Fiskebäckskil
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs höstkonferens

2013.05.02, Åhus
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs årsmöte

KONFERENSER OCH SEMINARIER
2016.11.22–2016.11.23, Stockholm
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Stockholm

2015.11.26, Sundsval 
Deltagare vid statsvetenskapliga institutionens högre seminarium vid Mittuniversitet

2015.11.10–2015.11.11, Vasa
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Vasa

2015.06.11–2015.06.12, Uppsala
Delatagare i NACS PhD-workshop "Fieldwork in China"

2015.06.09–2015.06.11, Uppsala
Medarrangör och deltagare i NACS konferens "China in the World, the World in China"

2014.11.13, Uppsala
Medarrangör för doktorandseminarium om konflikten i sydkinesiska havet. Seminariet organiserades och finansierades av Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa

2014.10.28–2014.10.31, Shanghai
Deltagare i konferens och PhD-kurs med titeln "Sustainable City Development: Theories, methods, challenges, and experiences in China and the Nordic countries"

2014.10.15–2014.10.16, Åbo
Deltagare vid finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Åbo 

2014.09.30–2014.10.01, Uppsala
Organisatör för workshop med titeln ”Institutionell förändring och innovationer för politiskt deltagande". Workshopen finansierades med medel från “Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige”

VETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. ‘Diffusion of Democracy among Civil Society Actors in Guangdong’, Studia Orientalia Electronica, accepterad för publicering, kommande. 

Sundqvist, G. ‘Mechanisms Behind Diffusion of Democracy’, I New Perspectives on China?s Relations with the World: National, Transnational, and International, E-International Relations, accepterad för publicering, kommande.

Sundqvist, G. 'Marxism Still Matters', Studia Orientalia Electronica, vol 4, 2016, s 89–107, 2016, http://ojs.tsv.fi/index.php/StOrE/article/view/51455.

Sundqvist G. & O. Sundqvist, 'Asterix som myt och ideologi', I Det postsekulära klassrummet - Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp, David Carlsson & Peder Thalén (red.), Swedish Science press: Uppsala, 2015.

J. Lagerkvist & G. Sundqvist, 'Loyal Dissent', Studies in Media and Communication, vol. 1, nr. 1, 2013, s. 140–149, http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121.

G. Sundqvist, 'Partiets språk', Orientaliska Studier, vol. 124, nr. 1, s. 64–77, 2010.

POPULÄRVETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. 'Måste upp i värdekedjan', Internationella Studier, nr. 4, 2014.

Sundqvist, G. 'En symbolisk strävan', Internationella Studier, nr. 3, 2014.

Sundqvist, G. 'Lojal social olydnad', Internationella Studier, nr. 2, 2014.

Sundqvist, G. 'Kina, åt vänster eller höger', Internationella Studier, nr. 4, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina vid ett vägskäl', UI-bloggen, 2013.11.26, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/11/26/kina-vid-ett-vagskal.aspx.

Sundqvist, G. 'Nya aktörer i globalt maktspel', UI-bloggen, 2013.09.11, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/9/24/den-nya-auktoritara-kapitalismen.aspx.

Sundqvist, G. 'Uppror i världens verkstad', Internationella Studier, nr. 2, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina stärker banden', Internationella Studier, nr. 1, 2013.                          

Sundqvist, G. 'Fortsatt oenighet mellan Japan och Nordkorea', UI-bloggen, 2012.12.03, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2012/12/3/fortsatt-oenighet-mellan-japan-och-nordkorea.aspx.

Sundqvist, G. 'Kinas stöd blir begränsat', Internationella Studier, nr. 4, 2012.

Sundqvist, G. 'Maktens kvinnor axlar skulden i Kina', UI-bloggen, 2012.10.04, www.ui.se/blog/uibloggen/2012/10/4/maktens-kvinnor-axlar-skulden-i-kina.aspx1.

UPPSATSER
Sundqvist, G. 'Marxism, konfucianism eller modernism?'. Masteruppsats., Uppsala universitet, 2012.

Sundqvist, G. 'Skapar utlandsstudier demokratiska människor?'. Kandidatuppsats., Uppsala universitet, 2010.

ÖVRIGA  PUBLIKATIONER
Sundqvist, G. 'Kinas arbetstagarrörelse', Rapport/Unionen, 2013.

Sundqvist, G. 'Civilsamhället i kina', Rapport/Olof Palmes internationella center, 2012.

Sundqvist, G. (red.). Frihet, jämlikhet, hållbarhet, Laboremus, 2012.

Utlandsvistelser och fältarbeten

2018.04.09–2018.05.25 
Gästforskare vid Centre for East Asian Studies (CEAS) vid Turku University

2017.04.26–2017.06.08
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen och Peking. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation)

2016.04.11–2016.06.09
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan och Wuhan. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation)

2015.03.04–2015.06.02
Fältarbete i staden Shenzhen. Under tiden för fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation)

NÄTVERK
2015–2017
Supleant i NACS (Nordic Association for China Studies) styrelse

2012-
Medlem i utrikespolitiska institutets alumninätverk

UNDERVISNING

2018
Lärare, metod B (masternivå), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

2018–2019
Lärare, mänskliga rättigheter i Sverige och EU (masternivå), Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

2016–2018
Lärare, idéer och ideologier (kandidatnivå), Statsvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi

2015–2016
Huvudlärare, Demokratins dilemma (kandidatnivå), Statsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitet.
 
2015–2016
Huvudlärare, Politiskt deltagande (kandidatnivå), Statsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitet.

2014–2017
Lärare, Politisk filosofi och mänskliga rättigheter (masternivå), Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

2013–2018
Lärare, Politisk teori A (kandidatnivå), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

SPRÅK
Flytande i svenska, engelska och kinesiska
 

STIPENDIER TILLDELADE I KONKURRENS MED ANDRA
2018
Åbo Akademis doktorandstipendium för avhandlingens slutskede (3 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)

2017
Studentkårens resestipendium

2016
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)

2015
Åbo Akademis doktorandstipendium (11 månaders finansiering av forskning på heltid)
 
2015
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium)
 
2015
Henschens stipendium
 
2014
Nybergs H S stipendium (resestipendium)
 
2014
Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige
 
2013
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)

SLUTFÖRDA KURSER PÅ DOKTORANDNIVÅ

Metod och forskningsdesign (8 poäng)

Organisatör för seminarier och workshops (8 poäng)

Media, ideologi och arbetsmarknad i Kina (20 poäng)

Deltagande i konferenser och seminarier (9 poäng)

Teaching and mentoring in theory and practice (5 ECTS)